Vad är en doula?

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder ungefär "kvinna som ger omvårdnad". Det är precis det en doula gör, ger omvårdnad till den blivande mamman samt hennes eventuella partner. Förr i tiden var det vanligt att andra kvinnor samlades runt den födande kvinnan, för att dela med sig av erfarenhet, trygghet, lugn och praktiska färdigheter.

En doula är en person som har erfarenhet av, och är tränad i att stödja andra föräldrar inför, under och efter förlossningen. Doulan har inget medicinskt ansvar och ger därför heller inga medicinska råd eller tar några medicinska beslut. En doulas främsta uppgift är att ge den blivande föräldern/föräldrarna en så positiv upplevelse av förlossningen som möjligt. Studier visar att föräldrar som har haft stöd av en doula känner sig mer delaktiga och mer tillfreds med sin förlossningsupplevelse.

Om en partner finns med under förlossningen så lyfter doulan fram och stärker dennes roll. En doula delar med sig av sina erfarenheter och stärker partnern och kvinnan som ett team. Partnern kan fokusera 100% på mamman och behöver inte lämna hennes sida medan doulan sköter det praktiska runt omkring.

Doulan har tystnadsplikt.