Placentainkapsling

 • Är moderkakan ett filter?

Vissa tror att moderkakan är en svamp som sparar slaggprodukter från bebisen. Det är inte rätt. Mammans blod flödar in i moderkakan i ett hålrum där mikroskopiska blodkärl från bebisen lägger sig. Igenom blodkärlets väggar släpps slaggprodukterna och barnets blod tar upp den näring och syre som behövs. Slaggprodukterna åker sedan ut ur moderkakan tillbaka till mammas blodcirkulation och hennes kropp filtrerar och kissar ut dom.

 • Är det kannibalism att äta sin moderkaka?

Att äta moderkakan är inte kannibalism. Moderkakan är det enda köttet som finns som går att äta utan att någon måste lida eller dö. Moderkakan skapas i mammas kropp, delvis från hennes egna celler. Den är det enda organet som växer med ett syfte och när det syfte är uppnått avlägsnas det från kroppen.

 • Är moderkakan en uppsamlingsplats för miljögifter?

Det är vanligt missförstånd att moderkakan är uppsamlingsplats för slaggprodukter och miljögifter. Det är sant att den innehåller miljögifter, det har vi ju i våra kroppar, men enligt studier är det långt under accepterad nivå för livsmedel. Därför rekommenderar man att kvinnor som utsätts för höga halter av miljögifter genom miljö eller föda inte äter sin moderkaka. Det samma gäller kvinnor som röker eller utsätts för cigarettrök dagligen.

 • Ska vi göra som djuren?

Många tycker inte vi ska göra som djuren. Att djuren endast äter moderkakan för att dölja lukten av födelsen. Det är ingen som vet exakt varför de flesta däggdjur äter moderkakan. Att dölja födelseplatsen från rovdjur stämmer inte eftersom lejon och tigrar äter moderkakor, nötkreatur och hästar äter ofta upp sina moderkakor och tar god tid på sig att göra det, det vill säga långt efter att kalven/fölet kan stå och gå och de kan lämna platsen. Apor som föder i träd skulle kunna släppa ner moderkakan på marken nedanför och flytta sig till träd längre bort men det gör de inte. Om man tittar på teorin att det är för att dölja lukt så äts endast moderkakan, blod och fostervatten är kvar och avger doft av födelse.

 

En annan teori är att honan upplever hunger efter moderkakan som hon inte kan stilla med annan mat. Det har studier med råttor visat att med bra tillgång till rått kött och annan mat direkt efter att ha fött sina ungar så valde dom ändå att äta moderkakan.

 

Tredje teorin har med Rh faktorn att göra. Detta är som sagt bara en teori men det är roligt att leka med tanken att moderkakan har faktiskt funktion att se till att mamman inte blir Rh negativ och har problem med fler graviditeter.

Varför vill man äta moderkakan?

De potentiella fördelarna med att förtära sin moderkaka är:

 • Ökad energi postpartum

 • Balanserar kroppens hormoner

 • Hjälper till med att höja järnnivåerna

 • Hjälper livmodern att dra ihop sig

 • Ökar mjölkproduktionen

 • Minskar risken för tredagarsgråten

 • Minskar risken för förlossningsdepression

Moderkakan är ett endokrintorgan. Det betyder att den producerar olika hormoner under graviditeten.

Hormoner som finns i moderkakan är bland annat:

 • Prolaktin – Stimulerar mjölkproduktionen

 • Oxytocin – Lugn och ro hormonet, smärtlindrande och hjälper med anknytning

 • Kortison – Minskar stress

 • Prostaglandin – Antiinflammatoriskt

 • Sköldkörtelstimulerande hormon – Ökar energi och hjälper till med återhämtning efter stressiga situationer.

Moderkakan är en naturprodukt, vi kan inte säga exakt vad den innehåller och därför kan inga effekter garanteras.

Texten är hämtad från: https://www.livetstrad.se/tjanster